Ogólne

Co to jest FAQ ?

FAQ (ang. Frequently Asked Questions) – najczęściej zadawane pytania.

Jakie są najsłynniejsze cytaty J.Korczaka?

,Jesteśmy braćmi jednej ziemi. Wieki wspólnej doli i niedoli i długa wspólna droga- jedno słońce nam przyświeca”

,,Ale kocham Wisłę warszawską i oderwany od Warszawy odczuwam żal i tęsknotę. Warszawa jest moja i ja jestem jej. „.

„Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali, ale po to, abym ja działał i kochał. Nie obowiązkiem otoczenia pomagać mnie, ale ja mam obowiązek troszczenia się o świat, o człowieka”.

„Zreformować świat – to znaczy zreformować wychowanie…”

Z siłą i mocą poprowadziłem swoje życie, które było na pozór nie uporządkowane, samotne i obce. Za syna wybrałem ideę służeniaa dziecku i jego sprawie. Na pozór straciłem”.
” Żadna książka, żaden lekarz nie zastąpił własnej czujnej myśli, własnego uważnego spostrzegania”.

„Nic wam nie dajemy. Nie dajemy Boga, bo Go sami odszukać musicie we własnej duszy, w samotnym wysiłku. Nie dajemy Ojczyzny, bo ją odnaleźć musicie własną pracą serca i myśli. Nie dajemy miłości człowieka, bo nie ma miłości bez przebaczenia, a przebaczać – to mozół, to trud, który każdy sam musi podjąć. Dajemy wam jedno: tęsknotę za lepszym życiem, którego nie ma, ale kiedyś będzie, za życiem Prawdy i Sprawiedliwości. Może ta tęsknota zaprowadzi was do Boga, Ojczyzny i Miłości”.

Daj dzieciom dobrą wolę, daj wysiłkom ich pomoc, ich trudom błogosławieństwo. Nie najłatwiejszą prowadzę ich drogą, ale najpiękniejsz?. A jako prośby mej zadatek przyjmij jedyny mój klejnot: smutek: smutek i pracę”

,,Jesteś porywczy , mówią chłopcu- Dobrze, bij, byle niezbyt mocno, złość się ale raz na dzień tylko. Jeśli chcecie, w tym jednym zdaniu straciłem całą metodę wychowawczą, którą się posługuję”

,,Dziecko ma prawo do poważnego traktowania jego spraw, do sprawiedliwego ich rozważania.”

,,Wychowywać to znaczy: nie deptać, nie poniewierać, nie gasić, spieszyć, dziecko ma prawo by było tym czym jest”

,,Kto ucieka od historii , tego historia dogoni. Godność zachować w niedoli”

” Kiedy jesteście zmęczeni i źli, wtedy kiedy dzieci są nieznośne i wyprowadzają was z równowagi, wtedy kiedy gniewacie się i krzyczycie, wtedy, kiedy chcecie karać w uniesieniu – pamiętajcie o zalęknionym, szybko bijącym sercu dziecka.”

,,..Nie ma dzieci – są ludzie , ale o innej skali pojęć,  innym zasobie doświadczenia, innych popędach, innej grze uczuć.”

„..Bez pogodnego, pełnego dziecińctwa całe życie jest kalekie.”

” Dzieci! – dumne miejcie zamiary , górne miejcie marzenia i dążcie do sławy. Coś z tego zawsze się stanie.”

” Pozwól dzieciom błądzić i radośnie dążyć do poprawy.”

„Ilekroć odłożywszy książkę, snuć zaczniesz nić własnych myśli, tylekroć książka cel zamierzony osiąga”

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS