Domowa opieka nad dziećmi
„Świat Bobasa”

REGULAMIN

 

I.        REGULAMIN POBYTU

 1. Punkt opieki dla dzieci „Świat Bobasa” otwarty jest w dni powszednie w godz. 7.30 – 18.00.
 2.  Właścicielką „Świata Bobasa” jest Ewa Brejnak.
 3. Punkt opieki przyjmuje dzieci w wieku od 6 miesięcy do  3 lat.
 4. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do przyprowadzania i odbierania dziecka
  osobiście lub za pośrednictwem osób upoważnionych w formie pisemnej.
 5. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do odbierania dziecka do godziny 18.00.
  W przypadku spóźnienia rodzica, opłata za każdą rozpoczętą godzinę jest naliczana zgodnie
  z cennikiem wg  taryfikatora obowiązującego od godz. 18:00
 6. Do placówki przyjmowane są tylko zdrowe dzieci. Nie podajemy dzieciom żadnych lekarstw. W przypadku stwierdzenia choroby powiadamiamy rodziców lub wzywamy pogotowie ratunkowe.
 7. Dzieci pozostają pod opieką wykwalifikowanych opiekunek.
 8. Do obowiązków opiekunek należy m.in. bezzwłoczne powiadomienie rodzica o zmianie stanu zdrowia dziecka.
 9. Rodzic ma obowiązek codziennie informować opiekunki o aktualnym stanie zdrowia dziecka.
 10. Na czas pobytu w punkcie opieki rodzice powinni zaopatrzyć dziecko w:
 11. Przez cały okres pobytu dzieci otrzymują napoje bez ograniczeń (herbatki, soki, woda).
 12. Punkt opieki w ramach wpisowego zapewnia dziecku wyprawkę (talerzyk, miseczka, kubeczek, sztućce, śliniak, kocyk, materacyk, itp.).
 13. Prywatne rzeczy dziecka przechowywane są w osobnych szufladach wyróżnionych obrazkiem.
 14. W sprawach nie objętych Regulaminem obowiązują indywidualne ustalenia między
  „Świat Bobasa” a Rodzicami dziecka.
 15. „Świat Bobasa”  zobowiązuje się do informowania rodziców na bieżąco o ew. zmianach w Regulaminie lub Cenniku. Rodzic ma prawo wypowiedzenia umowy w terminie 30 dni od momentu wprowadzenia zmian.

II.      REGULAMIN OPŁAT

 1. Opłaty za pobyt w „Świecie Bobasa” reguluje Cennik, który jest integralną częścią Regulaminu.
 2. Podpisanie umowy ze „Światem Bobasa” oznacza jednocześnie akceptację Regulaminu i Cennika
 3. Rodzice (opiekunowie prawni) wpłacający czesne zobowiązują się do podpisania
  z właścicielem punktu opieki umowy określającej warunki pobytu dziecka.
 4. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są wnieść opłatę bezzwrotnego "wpisowego" płatnego jednorazowo w ciągu 5 dni od podpisania umowy.
 5. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są wnosić opłatę czesnego do 5 dnia każdego miesiąca. Jeżeli ten dzień wypada w dniu wolnym od pracy wpłaty należy dokonać w najbliższym dniu roboczym.
 6. Opłaty można wnosić osobiście w punkcie opieki „Świat Bobasa” lub na konto:

 

Ewa Brejnak
ul. Broniewskiego 95 m. 138
01-876 Warszawa


Nordea Polska
20 1440 1387 0000 0000 0877 6733